Navigation Menu+

Praktické informace

Jak šití na zakázku probíhá?

 • šaty Vám navrhnu a ušiji podle Vašeho přání – inspirujte se zde
 • upřednostňuji šití svých autorských návrhů
 • cca 2-3 setkání (záleží na náročnosti objednávky)
 • na první schůzce s Vámi projdu Vaše požadavky na oděv, je domluvena finální podoba šatů a materiál, změřeny míry (je možné konzultovat i přes internet)
 • výroba oděvu trvá max. 4 týdny, velmi záleží na složitosti zakázky a dostupnosti zvolených materiálů
 • u svatebních a maturitních šatů doporučuji příjít s objednávkou dříve – 3 měsíce předem
 • jakmile uhradíte zálohu na účet, začnu na šatech pracovat

Jak začít?

Praktické informace

Nejčastěji navrhuji a šiji oděvy z hedvábí, samozřejmě se nebráním i ostatním materiálům, které je snadnější čistit.

K Vaší objednávce vždy dostanete návod, jak o oděv pečovat, ráda se s Vámi podělím o své zkušenosti, aby Vám šaty zůstaly krásné co nejdéle.

Oděv z hedvábí doporučuji chemicky čistit. Hedvábí může při styku s vodou ztrácet svoji pevnost a lesk.

Praní je možné jedině ručně při dodržení následujících podmínek:

 • používejte jen speciální jemné prací prostředky určené pro tento materiál
 • perte pouze krátce ve vlažné vodě, jemnými pohyby materiál ve vodě promačkejte
 • po vyprání materiál jemně zabalte do měkkého ručníku a opatrně vymačkejte přebytečnou vodu

Žehlete zásadně z rubové strany, na velmi nízkou teplotu dle označení na Vaší žehličce (max. 110°C). Také je vhodné žehlit přes jemné plátno. Jde to snadněji, pokud je materiál lehce vlhký. V žádném případě nepoužívejte při žehlení kropení vodou nebo napářku.

Řiďte se uvedenými symboly pro údržbu.

symboly

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. Všeobecná ustanovení

2. Kupní smlouva

3. Cena a platební podmínky

4. Přeprava a dodání zboží

5. Reklamace zboží

6. Ochrana osobních údajů

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od podnikatelky Bc. Anny Motlové vedené u MÚ Lanškroun, IČ 04158555, Dolní Čermná 11, 561 53.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2. KUPNÍ SMLOUVA

K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při objednání zboží šitého na míru je nutné zaplatit předem tzv. zálohu 50% z ceny objednaného zboží na materiály (při odstoupení od smlouvy tato záloha není vratná).  Zbytek ceny zboží je doplacen při vyhotovení. Cena je předem dohodnuta a schválena prodávajícím a kupujícím dle náročnosti vyhotoveného oděvu (odvíjí se od použitého materiálu a složitosti střihu). Během vyhotovování je možné cenu navýšit o 10% z ceny stávající, o tomto navýšení musí být kupující neprodleně informován. K veškerému zboží je při předání dodána také faktura.

Způsob platby

 • Hotovost – osobní předání, Česká pošta – dobírkou
 • E-platba – převodem na účet

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

4.1 Způsob dodání      

 • Osobní předání – zdarma
 • Česká pošta – Balík na poštu – odběr na Vámi zvolené poště bude doručen přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete. Vyzvednete si ho, kdy se to hodí Vám.                                                            – Balík do ruky – doručení na Vaši adresu, přijede za Vámi, kam budete chtít.

Přesahuje-li objednávka 6000,- je poštovné a balné zdarma. Do 6000,- účtuji poštovné a balné dle velikosti balíku od 80 Kč – 150 Kč. S výší poštovného je kupující vždy předem seznámen.

(Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči. Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, informujte do 3 pracovních dní Českou poštu. Doporučuji pořídit fotodokumentaci stavu zásilky bezprostředně po rozbalení.)

4.2 Rychlost dodání

Kupujete-li zboží, u kterého není třeba osobní domluva a zkouška, trvá dodání max. dva týdny ode dne zaplacení. U zboží vytvářeného na míru se termín dodání odvíjí od domluvy zúčastněných stran (prodávajícího a kupujícího).

5. REKLAMACE ZBOŽÍ

Přes všechnu snahu o kvalitu nemohu vyloučit chybu. Pokud na dodaném modelu najdete jakoukoli závadu, do 1 týdne mě kontaktujte na adrese anna@annamotlova.cz, abych mohla vše co nejdříve vyřešit k Vaší spokojenosti.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího (na míru), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Nejedná-li se o tento případ či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží.  .

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do sedmi pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží kupujícím dle, je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do deseti dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, nejpozději však do třiceti dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Do kupní ceny není započtena doprava zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K tomu, abych Vaši objednávku doručila přímo Vám, případně s Vámi mohla komunikovat, potřebuji znát některé údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail). Pokud jste firma a požadujete na zakoupené zboží fakturu, potřebuji znát ještě doplňující údaje (název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu).

Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše data považuji za přísně důvěrná a neposkytuji je žádné třetí straně.

Bc. Anna Motlová je registrována na Úřadě pro ochranu osobních údajů (číslo registrace u ÚOOÚ  je 00061800) a garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat.

V Dolní Čermná 1.7. 2015                                                                                                                             Anna Motlová